شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

کاتالوگ برسکوپ و آندوسکوپ

جدید ترین دستگاه آندوسکوپ صنعتی

جدیدترین سیستم آندوسکوپی صنعتی در ایران

جدیدترین سیستم آندوسکوپی صنعتی در ایران انجام آندوسکوپی به کمک WiFi و موبایل دوربین آندوسکوپی با قابلیت اتصال به لب تاپ و موبایل احساس نیاز به آندوسکوپی صنعتی در دنیای صنعت باعث پیشرفت روز افزون این دستگاه شده تاجایی که بدون اتصال دوربین به مانیتور و تنها با امواج WiFi امکان انجام آندوسکوپی فراهم شده است. شرکت آناکو ارایه دهنده خدمات جدید ترین سیستم آندوسکوپی در ایران می باشد. ادامه مطاب در www.anaaco.ir