شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

پروژه های صنعتی تحقیقاتی

شرکت آریا نفت آذر آپادانا با توجه به تجارب اجرایی مدیران در صنایع مختلف پروژه های تحقیقاتی-صنعتی به شرح ذیل به انجام رسانده است:

در بخش نفت و گاز و پتروشیمی:

1- قرارداد علمی پژوهشی با شرکت ملی نفت ایران - شرکت ملی حفاری ایران:

 پروژه تاثیر مد شکست خوردگی Spud can پایه های سکوهای نفتی بر رفتار تعادلی سازه

2- پالایشگاه بندر عباس:

طراحی سيستم تهويه مطبوع , كانال كشی تهيه مدارک فنی ومشاوره خريد دستگاه تهويه مطبوع انبار

شركت پالايش نفت بندر عباس - شركت نيرو رسان

 خدمات علمی پژوهشی:

 مطالعات و تحقیقات پژوهشی،انجام پروژه های تحقیقاتی و قرار داد با مرکز صنعتی و شرکتها،ارایه مقالات علمی،شرکت در کنفرانسها از جمله فعالیتهای این شرکت جهت ارتقاء دانش فنی می باشد.
پروژه های صنعتی تحقیقاتی
برچسب ها
پروژه ها